Gevlekte Gerbils en schimmels
Home » Nesten » L nest Llýr x Linn

L nest Llýr x Linn

Llýr x Linn
Zwart gevlekt x siamees
aaCcb/chDDE-G-P-Spsp x aacbchDDE-G-P-spsp
-Special Spots' Liam, wit RO man
-Special Spots' Lochlan, wit RO man
-Special Spots' Lile, wit RO vrouw
-Special Spots' Lasair, siamees gevlekt (CWS) vrouw (blijft)
-Special Spots' zwart
Geb. datum: 29-06-2011
Vertrek datum: 24-08-2011